En    

פעילויות במצפה רמון

פסגת מדבר - טיולי ג'יפים, סנפלינג, תצפית כוכבים ומדבר!י

  מטיילים באחריות ושומרים על הסביבה

שומרים על הסביבה

מטיילים באחריות

 מצפה רמון, הישוב הקהילתי המבודד ביותר בארץ, מוקף מרחבי מדבר טבעיים ויפהפיים, חיות בר רבות, וצומח ייחודי. לכן באזור זה האחריות לסביבה היא אפילו גדולה מבעיר וכדאי מאוד לשים לב מה ואיך אנחנו מתנהלים בחוץ. ירידה מהשבילים הרבה פעמים מלווה בפגיעה בקרומי קרקע ומערכות אקולוגיות רגישות. פסולת ואפילו מזון שנזרקים יגיעו במקרים רבים לקיבתם של חיות בר שאינן מורגלות באוכל כזה, ישמין אותן ויהפוך אותן לפחות עמידות בטבע, ובמקרה של פסולת ופלסטיק אף יכול לגרום למותן.

בקצרה, הנגיעות, גם הקטנות, שלנו באזור זה יכולות לעשות שינוי דרמטי בסביבה. לכן בטיולי הג'יפים ובשאר הפעילויות, לא נרד מהשבילים המוסדרים, לא נזרוק פסולת ואף נאסוף את מה שאפשר. היכן שניתן נדומם את הרכב לחיסכון בפליטות מיותרות (כן כן זה משמעותי ראו סירטון בסוף הטקסט) ונשים תמיד את הדגש על הטבע. מעבר לכך אנחנו נמנעים משימוש בפלסטיק חד פעמי ומשתמשים בציוד איכותי (כולל הרכב!) ובזהירות למען חיי ציוד ארוכים והימנעות מרכישות מיותרות.י

הטיולים שלנו מיועדים להיכרות עם המדבר הסביבה והטבע באזור מתוך אהבה ורצון לשמר אותם ולנהוג בהם בכבוד ובהתחשבות.יאנחנו משתדלים לא להפריע לחיות ולטבע סביבנו להתחשב ולא לזהם את סביבותינו.י


על חשיבות דימום המנוע בעצירה:י

https://www.youtube.com/watch?v=gHRwwsdalqA&ab_channel=MassEEA

enviromentaly friendly

מצפה רמון תיירות, איכות סביבה, שמירה על הטבע